Kelas Asas ICT E-Mail

13 Julai 2018 | Aktiviti Terkini

Kelas ini dihadiri oleh 1 orang pelajar sahaja. Kelas ini mengajar asas E-mel seperti cara mengarang, mengirim atau membatalkan dan cara membalas. Selain itu pelajar juga belajar cara menambah lampiran. Lampiran adalah fail seperti dokumen dan gambar yang boleh disertakan dalam e-mel. Pelajar akan lebih memahami cara penggunaan Email dengan lebih mendalam.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali